Z D V O P

Aktuality

Změna názvu organizace

Od 13.12.2018 se změnil název naší organizace na Kruh Znojmo – centrum zdravotních služeb pro děti, p.o.

Rezervace RHB

Pro rezervace a informace o rehabilitačním pobytu kontaktujte vedoucí RHB p. Holíkovou Kateřinu holikova@kruhznojmo.cz, 515264782.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

ZDVOP poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.

Možná je Ti smutno…

Možná si nevíš rady…

Možná se zlobíš…

Možná se cítíš sám/sama…

Možná Ti někdo ubližuje…

Možná Ti teď není doma dobře…

Možná hledáš pomoc…

Kontaktovat nás můžeš sám nebo prostřednictvím sociálního pracovníka, rodiče nebo jiné dospělé osoby

... osobně ... na telefonu … či na emailu