Cílová skupina

Aktuality

Změna názvu organizace

Od 13.12.2018 se změnil název naší organizace na Kruh Znojmo – centrum zdravotních služeb pro děti, p.o.

Rezervace RHB

Pro rezervace a informace o rehabilitačním pobytu kontaktujte vedoucí RHB p. Holíkovou Kateřinu holikova@kruhznojmo.cz, 515264782.

Cílová skupina osob

  • děti ve věku od 0 do 18 let ze spádových oblastí Jihomoravského kraje, v nutných případech i dětem ze vzdálenějších krajů ČR a dětem, které nemají na území ČR trvalý pobyt
  • děti, které se ocitly bez jakékoliv péče a jejich vývoj a život je vážně ohrožen
  • děti, jejichž základní práva jsou vážně ohrožena, děti zdravotně postižené, děti tělesně týrané, děti duševně týrané a děti zneužívané